Energia na świecie i jej trendy

Nie ulega wątpliwości, że tak jak w pozostałych gałęziach przemysłu, również w energetyce, regularnie pojawiają się pewne trendy, które określają kierunek rozwoju. W kwestii energii nietrudno domyśleć się, w którą stronę idą zmiany. Mowa oczywiście o odnawialnych źródłach energii. Jakie są wyzwania, przed którymi stoi światowa energetyka?

Zrównoważony rozwój i dekarbonizacja energii

Globalne zapotrzebowanie na energię nieustannie wzrasta, ze względu na rosnącą populację. W tym samym czasie trwają starania, aby mocno ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. 

Jedna z głównych przyczyn tego niebezpiecznego zjawiska to właśnie produkcja energii z węgla, a także pozostałych paliw kopalnych. Wbrew temu, za czym optują ekolodzy, w dalszym ciągu stanowi bardzo duży procent w światowym wolumenie energii. Problem drastycznej zmiany klimatu został jednak dostrzeżony przez polityków.

Energia (link) pochodząca z węgla docelowo w dużym stopniu zostanie wkrótce zastąpiona energią z OZE. Tym sposobem rozwój populacji stanie się bardziej zrównoważony, a globalne ocieplenie nieco wyhamuje.  Wyzwaniem w tym przypadku są jednak efektywność i koszty.

energia

Efektywność OZE

Technologia energii pochodzącej z takich źródeł jak:

  • Słońce,
  • wiatr,
  • woda,
  • źródła geotermalne

Nie zawsze jest wystarczająco efektywna, aby w pełni zastąpić spopularyzowane metody. Brakuje niestety praktycznych rozwiązań, które przy aktualnym stanie wiedzy są w stanie zmniejszyć ceny energii czy też znaleźć sposób, w który energia może być magazynowana.  

To kluczowy element bowiem w odróżnieniu od węgla, słońce albo woda nie są źródłami, które mogą generować energię na tym samym, stałym poziomie. To „surowce”, uzależnione od warunków atmosferycznych. Obecne systemy, które polegają na równoważeniu popytu i podaży w czasie rzeczywistym, nie zawsze mają szansę się sprawdzić. Warto jednak dążyć do tego, aby uruchomić sprawny mechanizm, który pozwala magazynować energię odnawialną. Tylko wówczas będzie można nimi zastąpić paliwa kopalne.