Jak zmienić dostawcę prądu i co mieć na uwadze?

Coraz więcej osób decyduje się na zmianę dotychczasowego dostawcy prądu, co wiąże się z licznymi korzyściami – można obniżyć rachunki za prąd, co przekłada się oczywiście na niemałe oszczędności w skali roku. Jako że cała procedura może być bardzo łatwa do przeprowadzenia i nie wiążą się z tym żadne dodatkowe koszty, warto przejrzeć aktualne oferty dostawców prądu działających na rynku energii. Wybór jest obecnie duży, dzięki czemu można liczyć na konkurencyjne oferty. Zanim jednak ktoś zdecyduje się na podpisanie umowy z nowym sprzedawcą energii elektrycznej, należy dokładnie zapoznać się z wszystkimi znajdującymi się w niej zapisami i w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, rozwiać je przed złożeniem podpisu.

To należy wiedzieć przed zmianą dostawcy prądu

Przy zmianie sprzedawcy prądu trzeba mieć już wcześniej wybranego usługodawcę, z którym zostanie podpisana nowa umowa sprzedaży energii elektrycznej. Jest to konieczne do uniknięcia przerwy w dostawie prądu – z dniem wygaśnięcia starej umowy powinna automatycznie zacząć obwiązywać nowa. Najwygodniejszym rozwiązaniem okazuje się być zawarcie umowy kompleksowej, czyli na dostarczenie prądu od dystrybutora i jego sprzedaż. W przeciwnym razie przesyłane będą dwie osobne faktury – jedna od firmy dystrybucyjnej a druga od dostawcy energii elektrycznej. Warto od razu zaznaczyć, że zmienić można wyłącznie sprzedawcę prądu, a nie dystrybutora, który jest odgórnie przypisywany do konkretnego rejonu. Przy podpisywaniu jakiekolwiek umowy, nawet w przypadku dużych i popularnych usługodawców, należy zachować dozę ostrożności. Niestety nie brakuje osób, które nie czytają dokładnie wszystkich zapisów w umowie, co może skutkować w przyszłości wieloma nieprzyjemnościami. Pośrednicy sprzedający energię elektryczną stosują różne taktyki, które niekoniecznie są korzystne dla ich klientów.

Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy z nowym dostawcą prądu?

Decydując się na zawarcie umowy z nowym dostawcą prądu, należy mieć na uwadze przede wszystkim zapisy dotyczące:

  • Czasu trwania umowy,
  • Warunków wypowiedzenia umowy i jej przedłużenia,
  • Okresu płatności i sposobu ich naliczania,
  • Kosztów związanych z przedwczesnym rozwiązaniem umowy,
  • Wysokości dodatkowych opłat.