Odnawialne źródła energii a efektywność energetyczna

Odnawialne źródło energii jest to według wielu jedyne rozwiązanie na to, aby wyjść ze ślepej uliczki, jaką jest kryzys klimatyczny. Jednak jak się okazuje, nie jest to do końca takie proste. Efektywność energetyczna odnawialnych źródeł jest dyskutowana, a dodatkowo charakter naszych sieci energetycznych sprawia, że same źródła naturalnie lub występujące w większości, nie będą w stanie dostarczać nam prądu.

Efektywność energetyczna odnawialnych źródeł energii

Efektywność energetyczna może być rozumiana dwojako. Po pierwsze jako faktyczny procent konwersji energii naturalnej na energię elektryczną, który na przykład dla najlepszych paneli fotowoltaicznych wynosi około 13%. Po drugie jako rzeczywistą możliwość korzystania z energii produkowanej w danym odnawialnym źródle. Zajmiemy się głównie tą drugą sprawą. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://eon.pl/dla-biznesu/firmy-i-instytucje/baza-wiedzy/artykuly/poprawa-efektywnosci-energetycznej-szansa-na-zwiekszenie-konkurencyjnosci-przedsiebiorstwa

Efektywność energetyczna miarą dostępności zielonej energii

efektywność energetyczna

Pomijając oczywiście wszelkie aspekty prawne związane z odbieraniem energii przez elektrownię, kiedy panele pracują z nadwyżką i „odbieraniem” tej energii, kiedy nie produkują prądu, możemy powiedzieć, że nie zawsze jest dostępna moc z OZE. Kiedy nie świeci słońce, panele nie produkują prądu, kiedy nie wieje, wiatraki się nie kręcą. Te źródła są więc mało efektywne energetycznie, patrząc pod tym kątem. Wcale nie musi tak być. Musimy poczynić inwestycje związane z magazynowaniem energii.

Magazyny energii a zwiększenie efektywności energetycznej

Budowa magazynów energii to według wielu specjalistów najlepsza droga do tego, aby odnawialne źródła energii mogły się dalej rozwijać i zwiększać efektywność energetyczną. Magazyn energii pozwala na stabilizację napięcia w sieci, na korzystanie z zielonego prądu, kiedy warunki nie sprzyjają jego produkcji, a dodatkowo pozwala na uniezależnienie się całych obszarów od prądu z elektrowni. Magazyny energii mogą być chemiczne (baterie), ale mogą również wykorzystywać energię potencjalną ciężkości, sprężystości lub energię cieplną.